Skyclarys (omaveloxolon)

Volně podle: https://friedreichsataxianews.com/friedreichs-ataxia-experimental-treatments/rta-408-omaveloxolone/
Překlad Kuba, odborné korektury MUC. Ludmila Novotná.

Co je Skyclarys pro FA?

Skyclarys (omaveloxolon) je ústně podávané léčivo, který by mělo zpomalit nebo zastavit progresi Friedreichovy ataxie (FA). V únoru 2023 bylo schváleno ve Spojených státech jako první a jediné léčivo pro FA. Původně bylo vyvíjeno ve spolupráci dvou společností Reata Pharmaceuticals a AbbVie, celosvětová práva na komercializaci však získala v roce 2019 Reata. Skyclarys by měl být pro americké pacienty dostupný v druhém čtvrtletí roku 2023.

Jak Skyclarys funguje?

Friedreichova ataxie je dědičné onemocnění způsobené mutací genu FXN, která vede ke snížené produkci frataxinu – proteinu potřebného pro správnou funkci mitochondrií, buněčných organel produkujících energii.
Nedostatečná funkce mitochondrií a zhoršení buněčné produkce energie se při FA projeví poškozením buněk v důsledku chronického zánětu a oxidačního stresu. Oxidační stres je způsoben nerovnováhou mezi produkcí toxických reaktivních forem kyslíku a špatnou antioxidační obranou buněk. To vede u pacientů s FA k postupné degeneraci nervové soustavy, ztrátě svalové síly a koordinace.
Skyclarys aktivuje protein Nrf2 (nuclear factor erythroid 2-related factor 2), transkripční faktor,
který v buňkách pacientů s FA nepracuje správně. Nrf2 aktivuje geny regulující mitochondriální funkce, zlepšuje odezvu antioxidačních mechanismů a tlumí zánětlivou reakci. Celkově se od terapie čeká zpomalení či zastavení progrese FA.

Kdo může užívat Skyclarys?

FDA (U.S. Food and Drug Administration) schválila v únoru 2023 použití Skyclarysu pro pacienty s FA starší 16 let. Obdobný schvalovací proces probíhá u EMA (European Medicines Agency).

Kdo nemůže užívat Skyclarys?

Momentálně nejsou pro Skyclarys žádné kontraindikace.

Jak se Skyclarys užívá?

Skyclarys se dodává ve formě neprůhledných tvrdých kapslí s obsahem 50 mg léčiva. Kapsle jsou světle zelené s modrým víčkem, označené bílým nápisem „RTA 408“ na těle a „50“ na víčku.
Doporučená dávka je 150 mg (tři kapsle) ústně jednou denně. Pro pacienty se sníženou funkcí jater je doporučená dávka 100 mg (dvě kapsle), která může být dále snížena na 50 mg v případě nežádoucích účinků.
Léčivo by mělo být užíváno nalačno minimálně hodinu před jídlem. Kapsle by měly být polykány vcelku, bez otevírání, drcení nebo žvýkání. Pacienti užívající Skyclarys by neměli jíst grepy ani pít grepový džus.

Skyclarys v klinických studiích

Studie MOXIe

Po ukončení testování v rámci Fáze I (hodnocení bezpečnosti Skyclarysu na zdravých dobrovolnících) sponzorovala Reata v rámci Fáze II studii MOXIe (NCT02255435) pro zhodnocení bezpečnosti, účinnosti a farmakodynamiky (účinků léčiva na lidský organismus) ústního užívání Skyclarysu pacienty s FA. Placebem kontrolovaná studie zahrnovala 172 pacientů z USA, Evropy a Austrálie.
V první části studie byly 69 pacientům studie jednou denně po dobu 12 týdnů ústně podávány zvyšující se dávky Skyclarysu (kapsle 5-300 mg) nebo placeba. Výsledky ukázaly, že Skyclarys zvyšuje produkci Nrf2, což je spojeno se zlepšením mitochondriálních funkcí. Neurologické funkce, hodnocené pomocí mFARS skóre (modified Friedreich’s Ataxia Rating Scale), standardního měřítka progrese FA, se také zlepšily. Maximální léčebný účinek byl pozorován u dávky 160 mg.
Druhá část studie pak hodnotila bezpečnost a účinnost podávání 150 mg Skyclarysu 103 pacientům s FA, kteří byli pro tento účel náhodně rozděleni do dvou skupin, přičemž jedna z nich dostávala Skyclarys a druhá placebo.
Pacienti užívající Skyclarys dosáhli oproti kontrolní skupině významného zlepšení mFARS skóre o 2,4 bodu – došlo tedy k potvrzení účinnosti Skyclarysu. U pacientů užívajících Skyclarys došlo po roce léčby ke snížení mFARS skóre v průměru o 1,55 bodu, což znamená zlepšení, zatímco u kontrolní skupiny došlo k průměrnému nárůstu mFARS skóre o 0,85 bodu, což odpovídá progresi onemocnění. Další klinické výsledky, včetně schopnosti pacientů zvládat každodenní aktivity, také obecně hovoří pro Skyclarys.
Po ukončení hlavní části studie byla účastníkům nabídnuta možnost pokračovat v otevřené rozšiřující fázi, v níž všichni účastníci dostávali 150 mg Skyclarysu denně. Po téměř třech letech léčby výsledky ukazují, že na úspěchy z hlavní fáze bylo navázáno. Pacienti, kteří ještě před začátkem této fáze dostávali Skyclarys, vykazovali nižší mFARS skóre než pacienti, kteří původně dostávali placebo.
V porovnání s přirozenou progresí onemocnění měli pacienti léčení Skyclarysem významně nižší mFARS skóre. Po tříleté léčbě Skyclarysem došlo u účastníků studie MOXIe ke zpomalení progrese onemocnění o 55 % ve srovnání s přirozeným vývojem onemocnění (NCT03090789).

Běžné nežádoucí účinky Skyclarysu

Nejběžnější nežádoucí účinky, spojené s užíváním Skyclarysu, zahrnují:
• zvýšenou hladinu jaterních enzymů
• bolest hlavy
• nevolnost
• bolest zad
• únavu
• průjem
• bolesti svalů, kostí a kloubů

Zvýšená hladina jaterních enzymů

Skyclarys může způsobit zvýšení hladiny některých jaterních enzymů. V klinických studiích k tomu docházelo v prvních 12 týdnech po zahájení léčby. Obecně je toto zvýšení hladiny bezpříznakové a vratné.
Hladiny jaterních enzymů by měly být kontrolovány při zahájení léčby Skyclarysem, jednou měsíčně během prvních tří měsíců léčby a poté v pravidelných intervalech. Při známkách selhávání jater by měl být Skyclarys vysazen. Po stabilizaci může být léčba obnovena za zvýšené kontroly jaterních testů.

Zvýšená hladina markeru srdeční funkce

Někteří pacienti užívající Skyclarys v klinických studiích měli zvýšenou hladinu natriuretického peptidu B (BNP), markeru srdeční funkce. Zatím není jasné, zda bylo příčinou zvýšené hladiny BNP samotné užívání Skyclarysu nebo onemocněním srdce spojené s FA.
Zvýšené BNP může indikovat srdeční selhání. Hladina BNP by měla být stanovena před začátkem léčby a u pacientů by měly být sledovány příznaky srdečního selhání včetně zadržování tekutin projevujícího se náhlým zvýšením hmotnosti a otoky, palpitací a dušnosti. Pokud jsou u pacienta během léčby Skyclarysem nalezeny zvýšené hladiny BNP nebo známky srdečního selhávání, srdeční funkce by měly být pečlivě sledovány.

Vysoký cholesterol

Skyclarys může způsobit změny hladin cholesterolu v krvi, k čemuž při klinických studiích docházelo během prvních dvou týdnů léčby. Poté se hladiny cholesterolu vrátily na původní úroveň. Hladiny cholesterolu by měly být stanoveny před zahájením léčby Skyclarysem a poté pravidelně sledovány během léčby.

Potenciální problémy v těhotenství, během kojení a při užívání hormonální antikoncepce

Užívání Skyclarysu během těhotenství a kojení (testováno na zvířatech) bylo spojeno s rozvojem vývojových vad, nedostatečností růstu a neurobehaviorálními změnami u mláďat či se smrtí mláďat. Pro užívání Skyclarysu během těhotenství a kojení není pro lidské pacienty s FA dostatek dat. Těhotné pacientky nebo pacientky plánující těhotenství by měly užívání Skyclarysu konzultovat se svými ošetřujícími lékaři. Skyclarys může snižovat účinnost hormonální antikoncepce, a proto by ženy, které užívají hormonální antikoncepci společně se Skyclarysem, měly se svým lékařem probrat použití nehormonálních antikoncepčních metod.

Poznámka

Frieda.cz jsou české internetové stránky informující o FA. Neposkytují lékařské rady, diagnózu ani terapii a nejsou ani jejich náhradou. Při jakýchkoli otázkách týkajících se Vašeho zdravotního stavu vždy vyhledejte pomoc u svého lékaře nebo jiného kvalifikovaného odborníka.

Stacks Image 8

FRIEDA, z.s.

Běhounkova 2527
158 00 Praha 5 - Stodůlky
IČO: 09965050
Číslo účtu: 5935016369 / 0800

KONTAKTY

info@frieda.cz
+420 607 872 373

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Kliknutím na tlačítko vyjádříte s tímto postupem souhlas.