ERGOTERAPIE

Volně podle: https://friedreichsataxianews.com/treatments-for-friedreichs-ataxia/occupational-therapy/
Překlad Kuba, odborné korektury MUC. Ludmila Novotná.

Ergoterapie pro FA

Pacientům s FA může ergoterapeut pomoci identifikovat aspekty každodenního života, které jim způsobují problémy, a může jim poradit, jak mají k těmto problémům přistoupit, aby si co nejdéle udrželi nezávislost na svém okolí.

Tohoto cíle může být dosaženo doporučením vhodné kompenzační pomůcky (např. vozíku), které je spojeno i s výukou, jak ji správně používat. Ergoterapeut může také poradit pacientům či o ně pečujícím osobám, jak si přizpůsobit své prostředí, nebo navrhnout způsoby, jak si běžné úkony ulehčit.

Ergoterapie pro FA je velmi individuální a přizpůsobená životním návykům a problémům konkrétního pacienta. Doporučení pro jednoho pacienta nemusí být vhodná pro jiného.

Pomůcky pro zachování pohyblivosti

Nejběžnějším projevem FA jsou obtíže při chůzi. Pacienti postupně přichází o pohyblivost a většina z nich potřebuje invalidní vozík zhruba během deseti až dvaceti let od prvních projevů onemocnění.

Ergoterapeut doporučí vhodné kompenzační pomůcky, které umožní pacientům chůzi co nejdéle. Pomůže také s rozhodnutím, kdy je vhodné přejít na invalidní vozík, i s výběrem vhodného typu vozíku pro konkrétního pacienta. Naučí jej také, jak vozík správně používat.

Nácvik dovedností a schopností

Ergoterapeut může také na základě individuálního životního stylu doporučit vhodný způsob, jak se vypořádat s únavou. Může také pomoci s rozvíjením schopností potřebných k vyrovnání se se ztrátou pohyblivosti a koordinace, případně doporučit různé pomůcky a poradit, jak je efektivně využívat.

Další kompenzační pomůcky

Na základě jeho konkrétních potřeb může ergoterapeut pacientovi navrhnout pomůcky a zařízení, které mu pomohou zvládat konkrétní úkoly i při jeho zhoršujícím se stavu.

Pacientům s třesem nebo zhoršenou koordinací může ergoterapeut pomoci s nalezením vhodného elektronického zařízení, které má větší tlačítka, jež lze snadno zmáčknout. Zhoršená koordinace může způsobit i problémy při jídle. Pacientovi s těmito problémy může ergoterapeut doporučit např. používání neklouzavých tácků, šálků s víčky, kolébkového nože nebo stabilizačního příboru.

Pokud je problémem používání myši a klávesnice, ergoterapeut může doporučit vhodný hlasově ovládaný software, pokud pacient netrpí dysartrií (obtížná nebo nejasná výslovnost).

Přizpůsobení prostředí

Ergoterapeut může najít způsoby, jak přizpůsobit místa, kde se pacient často pohybuje (domov, práce, škola), a tak pacientovi umožnit překonat běžné problémy. Např. pokud má pacient problémy s rovnováhou, neklouzavá podlaha může zabránit pádům. Madla mohou pomoci zlepšit pohyblivost a usnadnit používání záchodu a sprchy. Může též pomoci instalace schodového výtahu.

Pokud pacient používá vozík, vypínače mohou být přemístěny níže, aby na ně pacient lépe dosáhl, nebo nahrazeny tahovými vypínači. Pomoci může rovněž instalace často užívaných zásuvek výše od země (např. do výše pasu), aby se k nim pacient nemusel shýbat.

Poznámka

Frieda.cz jsou české internetové stránky informující o FA. Neposkytují lékařské rady, diagnózu ani terapii a nejsou ani jejich náhradou. Při jakýchkoli otázkách týkajících se Vašeho zdravotního stavu vždy vyhledejte pomoc u svého lékaře nebo jiného kvalifikovaného odborníka.

Stacks Image 8

FRIEDA, z.s.

Běhounkova 2527
158 00 Praha 5 - Stodůlky
IČO: 09965050
Číslo účtu: 5935016369 / 0800

KONTAKTY

info@frieda.cz
+420 607 872 373

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Kliknutím na tlačítko vyjádříte s tímto postupem souhlas.