FYZIOTERAPIE

Volně podle: https://friedreichsataxianews.com/treatments-for-friedreichs-ataxia/physical-therapy/
Překlad Kuba, odborné korektury MUC. Ludmila Novotná.

Fyzioterapie je pro zvládání projevů FA důležitá, pomáhá pacientům udržet a zlepšovat si celkovou kondici.

Cíle fyzioterapie u FA

Fyzioterapie pro pacienty s FA se zaměřuje na zachování motorických funkcí (schopnost chůze) a zvýšení kvality života při zmírňování bolesti, deformací a jiných projevů postižení.

Úvodní zhodnocení

Nejprve provede fyzioterapeut celkové zhodnocení pacientova stavu. To zahrnuje posouzení nemoci, funkčních schopností, postoje, rovnováhy, rozsahu pohybu, pozice páteře a chodidel, svalové flexibility a síly, koordinace, pohyblivosti, způsobu chůze, vytrvalosti a odpovědi kardiovaskulárního systému na zátěž.

Pak může fyzioterapeut navrhnout vhodný plán podle specifických potřeb pacienta. Vhodný a bezpečný program domácích cvičení může také přispět ke zlepšení pacientovy kvality života. Program domácích cvičení se pak pravidelně upravuje (obvykle jednou ročně) podle potřeb pacienta.

Typy cvičení pro FA

Posilování

Fyzioterapie pro FA zahrnuje uměřené posilovací cviky, které pomáhají udržet schopnost pohybu a zachovávají rozsah funkcí horních i dolních končetin. Je třeba zdůraznit, že tato cvičení by neměla pacienta unavovat – vhodné je méně opakování s nízkými váha, dostatečný odpočinek mezi sériemi.

Posilování svalů ramene a kyčelního kloubu pomáhá udržet postoj a funkci paží a nohou. Posilování svalů dolní části zad a trupu pomáhá snižovat bolest způsobenou skoliózou a udržet pozici trupu.

Protahování

Pro pacienty s FA je důležité protahování svalů chodidel a nohou, vzhledem k přítomností typických deformit chodidel (pes cavus). Protahování páteře pomáhá uvolnit svaly přetížené v důsledku skoliózy. Pro pacienty na vozíku je vhodné protahovat svaly zadní části stehen (hamstringy) a svaly kyčelního kloubu jako prevenci jejich trvalého zkrácení (kontraktur).

Cvičení koordinace (nácvik chůze)

Koordinační cvičení jsou doporučována pro pacienty s ataxií k udržení propriocepce (pohyb, poloha, rovnováha), která se při FA ztrácí. Při koordinačních cvičeních je pacientovi doporučováno, aby „sledoval“ své pohyby, což dává zpětnou vazbu mozku pro nácvik pohybových vzorců. Při chůzi může sledování chodidel pomoct lépe si uvědomit jejich polohu i lépe je umísťovat. K dosažení vizuální zpětné vazbu může pomoci zrcadlo.

Trénink koordinace může být začleněn do běžných denních činností jako je vaření, rukodělná činnost, psganí nebo tanec. Pacient je poučen, aby sledoval své pohyby, kdykoliv je to možné.

K zajištění bezpečnosti při nácviku pohybových vzorců fyzioterapeut často užívá různých vhodných zařízení. Vhodná jsou chodítka, protože se hladce pohybují a většinou mají sedátko pro odpočinek. I když pacient kvůli mobility používá vozík, je důležité udržet si schopnost pohybu po domácnosti a schopnost nohou nést váhu těla.

Cvičení rovnováhy

Balanční cvičení mohou pomoci zlepšit nebo udržet rovnováhu a stabilitu při sezení, stání, chůzi a pohybu. Pacient by se při těchto cvičeních měl vyhýbat pádu a provádět je před zrcadlem nebo zaostřit oči na nehybný předmět. Také pomáhá, pokud se pacient koncentruje na stabilitu a vnímá celé cvičení.

Udržování kondice

Je důležité zdůraznit také význam kardiovaskulárního cvičení pro pacienty s FA. Cvičení nižší intenzity nejsou pro pacienty s FA obvykle kontraindikována, jelikož jejich srdeční abnormality obvykle nebývají obstrukčního typu. Vhodný může být rotoped, který umožňuje stabilní sed během cvičení. Plavání nebo jiné cvičení ve vodě je také prospěšné a pro pacienty jednodušší, protože potíže s rovnováhou a koordinací jsou ve vodě méně zřetelné a méně omezující.

Poznámka

Frieda.cz jsou české internetové stránky informující o FA. Neposkytují lékařské rady, diagnózu ani terapii a nejsou ani jejich náhradou. Při jakýchkoli otázkách týkajících se Vašeho zdravotního stavu vždy vyhledejte pomoc u svého lékaře nebo jiného kvalifikovaného odborníka.

Stacks Image 8

FRIEDA, z.s.

Běhounkova 2527
158 00 Praha 5 - Stodůlky
IČO: 09965050
Číslo účtu: 5935016369 / 0800

KONTAKTY

info@frieda.cz
+420 607 872 373

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Kliknutím na tlačítko vyjádříte s tímto postupem souhlas.